Programmatura strada atseviska datora, lokala datoru tikla vai Interneta piesleguma. Programmu administresanu aizsargat ar paroli. Eksamena rezultatu fiksacija notiek Excel faila veida. Excel tabula raditi pareizo atbilzu skaits, pareizo atbilzu procents, vertejums vai kopsumma balles, eksamenam izmantots laiks, konkretais atbildes numurs uz katru jautajumu, izmantots laiks sekundes uz katru jautajumu, jautajuma sarezgitibas pakape.

Programmatura paredzet iespeju uzdot dazadu jautajumu daudzumu testa, uzdot dazadu (lidz 40) atbilzu daudzumu uz jautajumu testa, izmantot lidz 10000 jautajumu viena valoda, izmantot macibu valodas pec pasa audzekna izveles (no ieviestiem datubaze). Uzstadit eksamena ilgumu minutes no 1 lidz 999; Uzstadit dazadus atbilzu vertejumu koeficientus atkariba no jautajuma sarezgitibas pakapes - veselos ciparos no 1 lidz 9. Uzstadit dazadas atbilzu vertejumu skalas (ka 10 ballu, ta ari citus), ar piesaistisanu pie vertejuma balles konkreta punktu daudzuma procentos, ko sanema audzeknis; Jautajumus uz monitoriem izvest nejausibas seciba.

Aizliegt atgriesanas uz agrak atbildetiem jautajumiem. Uz monitora radit cik jautajumu paliek testa un cik laika paliek minutes lidz eksamena beigam. Ja eksamena laiks iztecejis, eksamenu partraukt un vertet pec faktiski atbildetiem jautajumiem un jautajumu skaita testa. Pec eksamena pedeja jautajuma atbildes uz monitora radit eksamena vertejumu balles un vardos.
 


     Product Datasheet (pdf)